De Europese Commissie heeft in 2019 een Market Stability Reserve (MSR) ingevoerd om het overschot aan CO2 rechten uit de markt te halen en uiteindelijk te vernietigen, als de reserve ‘te groot’ wordt. De MSR trad Januari 2019 in werking en is verder aangescherpt in de laatste hierziening van het emissie handelssysteem in 2022.

De vraag rijst of het kopen van emissie rechten nog nodig is, als er nu een systeem is dat bedoeld is om die rechten uit de markt te halen.

Met de invoering van het MSR zien we dat er een realistische prijs voor CO2 ontstaat op de markt. Een prijs die bedrijven eindelijk echt aan kan zetten tot schoner produceren. Doordat het MSR steeds beter gaat werken, wordt het weghalen van rechten uit de markt juist effectiever; het opkopen van CO2 rechten kan nu direct zorgen voor een hogere CO2 prijs .

Helaas lost het MSR niet alles op. Wanneer de schaarste te groot wordt, kunnen (een deel van) de weggehaalde CO2-rechten vanuit dit fonds weer op de markt worden toegelaten. Bovendien zullen er weer miljarden rechten beschikbaar komen op de markt, als Europese landen hun kolencentrales gaan sluiten om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, maar de uitstootrechten niet vernietigen.

Zolang het MSR niet in staat is de nieuwe overschotten weg te werken, gaat Carbonkiller door. Het opkopen en vernietigen van emissierechten door individuen, bedrijven en instellingen zien wij als een goed campagnemiddel. Meer maatschappelijke druk blijft noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het emissiehandelssysteem beter gaat werken en wij de klimaatdoelstellingen van Parijs gaan halen.