Zeker niet! CO2 compenseren door het financieren van cookstoves en zonnepanelen, mits ze in de plaats komen van fossiel geproduceerde energie en gecertificeerd zijn, is prima. Bosaanplant (boscompensatie) kan ook een manier zijn. Wees hierbij wel alert op de kwaliteit van de organisatie die compensatie aanbiedt; wordt er echt extra en duurzaam bos aangeplant met jouw geld? En wordt er voldoende rekening gehouden met de rechten van de lokale bevolking op het land dat nu voor bos aanplant gebruikt zal worden? Een goed artikel hierover schreef Friends of the Earth.

Het belangrijkste is om te beseffen dat compenseren niet betekent, dat het niet meer nodig is om de eigen CO2-uitstoot te verminderen. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zullen we wereldwijd onze CO2-uitstoot fors moeten verminderen. Doordat bedrijven het graag hebben over compensatie, bestaat het risico dat zij zich nauwelijks meer inzetten op het daadwerkelijk verminderen van CO2. Lees daarover bijvoorbeeld dit artikel van Milieudefensie. Die afleiding kan het klimaat niet gebruiken. Met compensatie alleen redden wij het niet.