Absoluut! Als je CO2-rechten koopt verklein je de uitstootruimte voor bedrijven en geef je een belangrijk politiek signaal af. Je laat dan zien dat burgers het belangrijk vinden dat het systeem gaat werken, en dat bedrijven minder CO2 moeten uitstoten.

Het is juist belangrijk dat veel mensen, bedrijven en instellingen zich met het systeem gaan bemoeien. Klimaatverandering raakt iedereen in de samenleving, dus daarom moeten jij en ik ook onderdeel zijn van de discussie rondom emissiehandel. Politici moeten weten dat ze niet achterover kunnen leunen, maar dat ze hard aan het werk moeten om ervoor te zorgen dat het emissiehandelssysteem heel snel veel beter gaat werken. Dat is de grootste impact van jouw CO2-rechten aankoop.