Het opkopen van CO2 rechten is geen directe vorm van CO2 compensatie. Het geeft je wel de kans om een reële prijs te betalen voor je eigen uitstoot van CO2 en een politiek signaal af te geven.

De impact van het permanent vernietigen van emissierechten hangt af van het aantal mensen dat CO2-rechten koopt en politieke aanpassingen aan de emissiehandel. Het zou fantastisch zijn als Europeanen ineens massaal rechten gaan opkopen en vernietigen om zo een signaal af te geven en het grote overschot aan emissierechten weg te werken. Vandaar onze slogan “Buy out the Bubble!”.

De dynamiek van de wereldwijde handel en de emissiehandel is helaas te complex om te kunnen zeggen dat je CO2 compenseert wanneer je CO2 rechten koopt. Maar wanneer we door het kopen van emissierechten en een campagne voor een verbeterd systeem, zorgen voor schaarste aan CO2-rechten, dan maakt elk recht dat je koopt het lastiger voor Europese bedrijven om nog CO2 uit te stoten. Het recht dat jij hebt gekocht, kan namelijk niet meer door een vervuilend bedrijf gekocht worden. Daardoor wordt het voor hen duurder om CO2 uit te stoten waardoor zij een financiële prikkel hebben om minder CO2 uit te stoten.

Bovendien moet de overheid de inkomsten van de verkoop van CO2 rechten besteden aan klimaatactie (dit gaat binnenkort van 50 naar 100% van de inkomsten). De prijs die jij voor je CO2 recht betaalt, moet dus besteed worden aan verduurzaming!

In plaats van compenseren is het natuurlijk nog beter om als individu uitstoot te vermijden, maar dat kan niet helemaal. Als je autorijdt, vliegt of vlees of kaas eet, stoot je CO2 uit. Met onze tool reken je uit hoeveel CO2 gekoppeld is aan jouw gedrag. Via onze website kan je die tonnen CO2 vervolgens uit de markt halen en vernietigen.