Nederland kan het emissiehandelssysteem verbeteren door:

  • Kolencentrales versneld te sluiten en de bijbehorende emissierechten te vernietigen. Teken ook onze petitie om dit voor elkaar te krijgen.
  • Inkomsten uit het ETS te oormerken. Meer ETS inkomsten zou dan ook meer klimaatbudget betekenen. Op dit moment is er geen koppeling tussen ETS inkomsten en Nederlandse klimaatuitgaven.
  • Binnen Europa pleiten voor een snellere afbouw van gratis rechten. Wobke Hoekstra en Rob Jetten zeggen zich internationaal in te zetten voor het snel afbouwen van fossiele subsidies. Gratis ETS rechten zijn een fossiele subsidie, dus laat ze daad bij woord voegen!