Met Carbonkiller willen wij vooral druk opbouwen om het emissiehandelssysteem (EU ETS) strenger te maken. Voor en achter de schermen zetten we ons in voor ambitieuzer beleid, dat beter werkt voor mens en klimaat. Daarnaast zou het fantastisch zijn als Europeanen massaal rechten gaan opkopen en vernietigen, om zo het grote overschot aan emissierechten weg te werken. Vandaar onze slogan “Buy out the Bubble!”

Het Emissie Handelssysteem is een Europese markt waarin een aantal CO2 intensieve sectoren uitstootrechten moeten kopen voor hun productieprocessen. Hoe hoger de prijs, hoe interessanter het wordt om te verduurzamen. Maar er zijn veel teveel rechten in omloop om klimaatverandering echt tegen te gaan. Daarom biedt Carbonkiller als enige in Nederland de mogelijkheid aan particulieren en mkb om rechten te kopen en te vernietigen.

Als jij CO2-rechten koopt, verklein je de uitstootruimte voor grote vervuilende bedrijven. Bovendien zullen Europese overheden de inkomsten uit de verkoop van rechten moeten besteden aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Dit willen we bereiken:

  • Het aantal CO2-rechten dat jaarlijks wordt uitgegeven gaat naar beneden,

  • De prijs van CO2-rechten gaat omhoog,

  • Het uitgeven van gratis CO2-rechten aan vervuilende industrieën stopt,

  • Overheden gaan alle inkomsten van CO2 handel aan echte klimaatactie besteden.

Door via Carbonkiller uitstootrechten te kunnen we een belangrijk politiek signaal afgeven: het uitstoten van CO2 moet een eerlijk prijs krijgen. Zo kunnen we de druk opvoeren om het emissie handelssysteem te verbeteren.