Carbonkiller is een initiatief van WISE (World Information Service on Energy), een milieuorganisatie die gespecialiseerd is in energievraagstukken. WISE voert al sinds 1978 campagne tegen kernenergie en vóór groene stroom. Meer informatie over WISE is te vinden op www.wisenederland.nl.

WISE staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat WISE zich als organisatie inzet voor het algemeen belang en dat wij geen winstoogmerk hebben. Elke ANBI-organisatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen zoals openbaarheid van specifieke informatie. Zo weet je dat je geld via Carbonkiller of je donatie aan WISE goed terecht komt.