Carbonkiller heeft een Raad van Advies, bestaande uit onafhankelijke experts. Zij juichen een breed publiek debat over emissiehandel en het ETS toe. De leden van de raad kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en hun mening geven over de Carbonkiller campagne en recente ontwikkelingen rond de handel in CO2-rechten. Zij nemen een volstrekt onafhankelijke positie in en steunen dus niet per definitie alle uitingen en activiteiten van de campagne.

Waarom een Raad van Advies?

 • Waarborgen van kwaliteit; Om een correcte weergave van inhoud en feiten tijdens de campagne te waarborgen, maakt Carbonkiller graag gebruik van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen.
 • Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; Carbonkiller is van mening dat leden van de Raad van Advies de inhoudelijke discussie kunnen bevorderen, door deel te nemen aan het debat.
 • Transparantie en legitimatie; met de campagne heeft WISE, initiatiefnemer van Carbonkiller, een inhoudelijke doelstelling en geen enkel financieel belang. Documentatie wordt desgewenst overlegd worden aan de Raad van Advies.

De leden hebben zitting in de Raad van Advies op persoonlijke titel op basis van hun expertise en professionele achtergrond.

Leden Raad van Advies

 • Femke de Jong, Carbon Market expert, Project manager heating buildings at the European Climate Foundation.
  Expertise:  CO2-handel, Klimaatbeleid, Europese politiek en beleid.
 • Prof. dr. Edwin Woerdman, hoogleraar Markten en Regulering, Rijksuniversiteit Groningen.
  Expertise: ETS, verhandelbare rechten, emissiehandel en klimaatbeleid.
 • Prof. dr. Machiel Mulder, Hoogleraar Regulering van Energiemarkten en directeur van het Centre for Energy Economics Research, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
  Expertise: energiemarkten, regulering, energie- en milieubeleid.
 • Prof. dr. Reyer Gerlagh, hoogleraar Milieu-economie, Tilburg University
  Expertise: klimaat & economie, duurzaamheid, natuurlijke hulpbronnen, milieubeleid en handel